Post-Mortem Lovers

ED WOOD

Post-Mortem Lovers

CD / Lado B/21, 2014
30.00 PLN

1. Surf św. Wawrzyńca

2. Gustav Houllebecq is dead (Surf św. Jana)

3. Post-Modern Lovers

4. Insomnia Manna Hammadi

5. Airhole

6. Nie mam żadnego miejsca, żeby iść (Surf św. Antoniego)

7. Tūphāna

8. Post-Mortem Lovers